Propaan.info
De informatieve website voor de propaangebruiker
Algemene informatie
  
 
propaan molecuul door Ben Mills
Wat is propaan?
 

Propaan ontstaat als een bijproduct bij de winning van aardgas en bij raffinage van aardolie. De chemische samenstelling van propaan is C3H8. Onder druk wordt propaan vloeibaar, waardoor het makkelijk opgeslagen en vervoerd kan worden. Eén m³ (=1.000 liter) propaangas neemt - afhankelijk van de temperatuur - in vloeibare vorm tussen de 3,7 en 3,85 liter ruimte in. Dat betekent dat een tank gevuld met 2.000 liter vloeibaar propaan - afhankelijk van de temperatuur - goed is voor meer dan 520 m³ (=520.000 liter!) propaangas. Propaan wordt bij huishoudelijk gebruik voornamelijk gebruikt voor verwarming, warm water en om te koken. Bij verbranding van propaan wordt C3H8 (propaan) en 5 O2 (zuurstof) omgezet in 3 CO2 (kooldioxide), 5 H2O (water) en warmte. Bij gebrek aan zuurstof (onvoldoende toevoer van verse lucht) kan - net als bij aardgas - ook het giftige en reukloze CO (koolmonoxide) en C (koolstof) gevormd worden.
 


Een propaantank wordt gevuld
Omdat propaan zwaarder is dan lucht (ongeveer 1,5 keer zo zwaar) zakt het naar beneden. Propaan mag dan ook nooit in de buurt van een kelder of andere diepe ruimte worden opgeslagen. In deze ruimte kan het bij lekkage een brandbaar en explosief mengsel vormen, met alle gevolgen van dien. Propaan is al brandbaar en explosief bij een verhouding vanaf 2% propaangas en 98% lucht.


Plaatsing van de propaantank

Het belangrijkste punt bij de beslissing propaan als brandstof te gaan gebruiken, is - naast de prijs natuurlijk - de plaatsing van de tank. De plaatsing van een propaantank moet namelijk aan veel criteria voldoen. Denk aan de ondergrond waarop hij geplaatst wordt, afstand tot de woning, bijgebouwen, de erfgrens en toegang voor een tankwagen. De leverancier van de tank kan u hier verder bij helpen. Daarnaast wilt u natuurlijk dat de tank uw uitzicht zo min mogelijk belemmert. De Milieudienst Midden-Holland heeft een mooi overzicht gemaakt, waarin de belangrijkste richtlijnen schematisch worden weergegeven:
schematisch overzicht plaatsing propaantank van Milieudienst Midden-Holland
De exacte richtlijnen met betrekking tot plaatsing van een tank vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), richtlijn 19.


  


HomeAlgemene informatieLeveranciersPropaan vs. aardgasTipsBetaal ik teveel?Nieuwe installatieContactVoorwaarden