Propaan.info
De informatieve website voor de propaangebruiker
Propaan vs. aardgas

 


 
Propaan en aardgas vergeleken


propaangas als brandstofBuiten het hebben van een propaantank, die een aantal keer per jaar gevuld moet worden en volgens een vast schema gekeurd en vervangen, merk je in het dagelijks gebruik weinig verschil tussen aardgas en propaangas.

Vaak krijgen wij de vraag hoe het verbruik van propaan met het verbruik van aardgas vergeleken kan worden. Voor de leek is dat een ingewikkelde rekensom. Ten eerste is de calorische waarde (hoeveel warmte vrijkomt bij de verbranding van een bepaalde hoeveelheid) van propaangas en aardgas niet gelijk. Verder wordt de prijs van aardgas uitgedrukt per gestandaardiseerde m³ en de prijs van propaan over het algemeen per liter in vloeibare vorm. Met onderstaande formule is de omrekening echter een koud kunstje*.

in gebruik is er weinig verschil tussen propaan en aardgas
Verbruik van aardgas omrekenen naar propaan:

Neem het aantal m³ aardgas van de afrekening van het gasbedrijf. Vermenigvuldig dit getal met 1,34 om het vergelijkbare propaangebruik in (vloeibare) liters te berekenen. Dit is de eenheid die door propaanleveranciers wordt gebruikt.


Verbruik van propaan omrekenen naar aardgas:

Neem het aantal liters van de afrekening(en) van de propaanleverancier. Deel dit getal door 1,34 om het vergelijkbare aardgasgebruik in m³ te bepalen.

Vrijgas voor gratis prijscheck

Kosten van propaan vergeleken met aardgas:

Om de kosten van propaan te vergelijken met aardgas is het van belang alle kosten mee te nemen. Denk bij aardgas aan energiebelasting, meterhuur en netbeheerkosten en bij propaan aan plaatsingskosten, huur van een tank, keuring middendrukleiding en btw. Omdat de prijs van aardgas en van propaan los van elkaar bewegen, kan de verhouding door de tijd ook veranderen.

Ter indicatie hebben wij een vergelijking gemaakt tussen de verwarmingskosten van een huishouden dat voor verwarming en warm water aardgas gebruikt, en een huishouden dat niet op het aardgasnet is aangesloten, en heeft gekozen voor propaan. Ik maak de vergelijking op basis van een verbruik van 1.500 m3 en 3.000 m3 aardgas.

Een verbruik van 1.500 m3 aardgas kost in 2015 ongeveer €1.100,= per jaar inclusief btw. De propaangebruiker heeft voor dezelfde hoeveelheid warmte 2.000 liter propaan nodig. De kosten daarvan komen per jaar uit op zo'n €1.250,= per jaar inclusief btw. De propaangebruiker is daarom jaarlijks ongeveer €150,= per jaar extra kwijt.

Een klant die 3.000 m³ aardgas gebruikt is in 2015 all-in ongeveer €2.000,= per jaar kwijt. Een vergelijkbare propaangebruiker verstookt 4.000 liter propaan en betaalt hier ongeveer €2.450,= all-in voor. De propaangebruiker is in dit geval dus €450,= duurder uit.

De kosten die wij hier vergelijken zijn gebaseerd op de kosten in 2015. Bovendien gaan we ervan uit dat de afnemer een scherpe prijs heeft bedongen. Voor aardgas raden wij bijvoorbeeld Easyswitch aan, of een veiling van bijvoorbeeld de consumentenbond of Vereniging Eigen Huis. Voor blijvend scherpe prijzen voor uw propaangas raden wij propaanveiling.nl aan.

Volgens bovenstaande berekening blijkt dat in 2015 verwarming met aardgas tussen de 10 en 20 procent goedkoper was dan verwarming op propaan. Dit is natuurlijk een momentopname die van vele factoren afhankelijk is. * De berekening is gebaseerd op de calorische onderwaarde. Voor de bovenwaarde (inclusief condensatie) is de factor niet 1,34 maar 1,38. De formule wordt u vrijblijvend aangeboden en aan de berekenmethode kunnen geen rechten worden ontleend.


Propaan en aardgas vergeleken


  

HomeAlgemene informatieLeveranciersPropaan vs. aardgasTipsBetaal ik teveel?Nieuwe installatieContactVoorwaarden