Propaan.info
De informatieve website voor de propaangebruiker
Voorwaarden
Propaan.info is een initiatief van William Brinn & Company B.V.

3000 liter vloeibaar propaan is goed voor bijna 1000 m³ propaangasPropaan.info heeft tot doel afnemers van propaan met een propaantank met een inhoud tot maximaal 5 m³, of die interesse hebben in een dergelijke propaantank, te informeren en bij te staan in het verkrijgen van propaan op voor hen gunstige voorwaarden.

De informatie op deze website biedt propaan.info geheel vrijblijvend aan en aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de gegevens is geheel voor eigen risico van de gebruikers van de website. Propaan.info en WBrinn zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruikers van de website als gevolg van onjuiste informatie op de site of om welke reden dan ook.

onderweg om een propaantank te vullenDe foto's van propaantanks en -transporten op de website dienen uitsluitend ter illustratie en geven niet aan of propaan.info al dan niet een relatie met de betreffende leverancier heeft.

 
HomeAlgemene informatieLeveranciersPropaan vs. aardgasTipsBetaal ik teveel?Nieuwe installatieContactVoorwaarden